Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

O KWK – wyniki referendum ogólnonarodowego

BPSK nr 4127
FDKD nr 23/4029
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO KRÓLESTWA
z dnia 29 lipca 2014 roku
Wyniki referendum ogólnonarodowego

Na podstawie ustawy federalnej z dnia 20 października 2013 roku O referendach ogłasza się wyniki referendum ogólnonarodowego, przeprowadzonego w dniach 21-28 lipca 2014 roku, w którym możliwe było udzielenie odpowiedzi na pytania referendalne:

1) „Czy jesteś za likwidacją urzędów namiestników koronnych?” – z wariantami odpowiedzi: „TAK”, „NIE”;

2) „Czy jesteś za bezpośrednim wyborem szefa rządu?” – z wariantami odpowiedzi: „TAK”, „NIE”;

3) „Czy jesteś za likwidacją federalnego organu władzy wykonawczej (obecnie Rząd Królewski)?” – z wariantami odpowiedzi: „TAK”, „NIE”;

4) „Czy jesteś za likwidacją federalnego organu ustawodawczego (obecnie Izba Poselska)?” – z wariantami odpowiedzi: „TAK”, „NIE”;

5) „Czy jesteś za rozszerzaniem granic Królestwa o nowe kraje na zasadzie części składowych Królestwa Dreamlandu?” – z wariantami odpowiedzi: „TAK”, „NIE”;

6) „Czy jesteś za zniesieniem federacji?” – z wariantami odpowiedzi: „TAK”, „NIE”;

7) „Czy jesteś za uniami personalnymi i przyjmowaniem przez Króla Dreamlandu korony innych krajów bez włączania tych krajów w granice Królestwa Dreamlandu?” – z wariantami odpowiedzi: „TAK”, „NIE”.

I. W referendum ogólnonarodowym wzięło udział 20 osób spośród 64 uprawnionych. Oddano 19 głosów ważnych. Oddano również 3 głosy nieważne – 1 głos pusty i 2 głosy oddane przez osoby nieuprawnione. Frekwencja referendalna wyniosła 31,25%.

II. Na poszczególne odpowiedzi oddano następującą liczbę głosów:

Pytanie 1:
Wariant 1 – TAK:
Oddanych głosów: 15, co stanowi 78,95% wszystkich oddanych głosów ważnych.
Wariant 2 – NIE:
Oddanych głosów: 4, co stanowi 21,05% wszystkich oddanych głosów ważnych.

Pytanie 2:
Wariant 1 – TAK:
Oddanych głosów: 14, co stanowi 73,68% wszystkich oddanych głosów ważnych.
Wariant 2 – NIE:
Oddanych głosów: 5, co stanowi 26,32% wszystkich oddanych głosów ważnych.

Pytanie 3:
Wariant 1 – TAK:
Oddanych głosów: 5, co stanowi 26,32% wszystkich oddanych głosów ważnych.
Wariant 2 – NIE:
Oddanych głosów: 14, co stanowi 73,68% wszystkich oddanych głosów ważnych.

Pytanie 4:
Wariant 1 – TAK:
Oddanych głosów: 10, co stanowi 52,63% wszystkich oddanych głosów ważnych.
Wariant 2 – NIE:
Oddanych głosów: 9, co stanowi 47,37% wszystkich oddanych głosów ważnych.

Pytanie 5:
Wariant 1 – TAK:
Oddanych głosów: 13, co stanowi 68,42% wszystkich oddanych głosów ważnych.
Wariant 2 – NIE:
Oddanych głosów: 6, co stanowi 31,58% wszystkich oddanych głosów ważnych.

Pytanie 6:
Wariant 1 – TAK:
Oddanych głosów: 9, co stanowi 47,37% wszystkich oddanych głosów ważnych.
Wariant 2 – NIE:
Oddanych głosów: 10, co stanowi 52,63% wszystkich oddanych głosów ważnych.

Pytanie 7:
Wariant 1 – TAK:
Oddanych głosów: 2, co stanowi 10,53% wszystkich oddanych głosów ważnych.
Wariant 2 – NIE:
Oddanych głosów: 17, co stanowi 89,47% wszystkich oddanych głosów ważnych.

(-) Paweł W. markiz Krieg, OCO
Komisarz Wyborczy Królestwa