Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK – referendum ogólnonarodowe (Sojusz)

BPSK Nr 807
LDKD #29949

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 28 stycznia 2009 roku

My, Edward I Artur, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Zarządzamy przeprowadzenie referendum ogólnonarodowego.

II. Wyznaczamy termin rozpoczęcia referendum ogólnonarodowego na dzień 16 lutego 2008 roku, zaś jego zakończenia na dzień 22 lutego 2009 roku.

III. Stawiamy pytanie referendalne w następującym brzmieniu:
„Czy jest pan/pani za utrzymaniem w mocy Traktatu Sojuszniczego podpisanego w dniu 15 czerwca 2003 roku pomiędzy Królestwem Dreamlandu a Królestwem Scholandii?”
– z następującymi wariantami odpowiedzi: „TAK” i „NIE”.

IV. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward I Artur, R.