Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. powołania Lorda Kustosza (Oxlade-Chamberlain)

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 31 maja 2016 roku

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje

I. Powołujemy Williama Oxlade-Chamberlaina na urząd Lorda Kustosza.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward II, r.