Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

PK ws. wyrażenia zgody na reprezentowanie Morlandu w Radzie Królestwa (Djokić)

BPSK nr 3457
FDKD nr 23/2391
POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 7 maja 2013 roku


My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Wyrażamy zgodę na reprezentowanie Księstwa Morlandu w Radzie Królestwa przez Pana Dina von Djokić.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Marcin I Mikołaj, R.