Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

RF MKiN ws. zmiany statutu Galerii Królewskiej

BPSK Nr 3712
FDKD Nr 23/2674

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
MINISTRA KULTURY I NAUKI

z dnia 7 lipca 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Galerii Królewskiej


Na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy Federalnej o działalności kulturalnej i naukowej z dnia 26 listopada 2002 roku i Art. 5 Statutu Galerii Królewskiej z dnia 11 lutego 2006 roku zarządza się, co następuje:

I. Uznając poniższy Statut Galerii Królewskiej za słuszny i celowy, ogłaszamy go i uznajemy za wiążący.

II. Uchyla się Statut Galerii Królewskiej z dnia 11 lutego 2006 roku.

III. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Fabiola de Willibald
Minister Kultury i Nauki

ZAŁĄCZNIK:

Strony: 1 2