Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Dekret o ewaporacji użytkowników forum

BPSK nr 6445

DEKRET
z dnia 18 października 2017 r.

o ewaporacji użytkowników forum

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

po zatwierdzeniu przez Parlament Królewski postanawiamy, co następuje:

Art. 1. Zarządza się ewaporację, zgodnie z definicją zawartą w art. 13 ust. 4 Ustawy o państwowym forum dyskusyjnym, szeregu kont istniejących na forum dyskusyjnym należących do botów reklamowych, bądź założonych wyłącznie w celu reklamowania realnych produktów i usług. Lista kont objętych postanowieniami niniejszego dekretu zawarta jest w załączniku nr 1.

Art. 2. Realizację postanowień dekretu powierza się administracji forum.

Art. 3. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK nr 1

memberlist.php?mode=viewprofile&u=517
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996777
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996761
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996638
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996795
memberlist.php?mode=viewprofile&u=483
memberlist.php?mode=viewprofile&u=198
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996600
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996633
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996659
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996690
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996791
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996759
memberlist.php?mode=viewprofile&u=521
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996626
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996685
memberlist.php?mode=viewprofile&u=505
memberlist.php?mode=viewprofile&u=482
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996819
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996631
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996632
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996677
memberlist.php?mode=viewprofile&u=477
memberlist.php?mode=viewprofile&u=476
memberlist.php?mode=viewprofile&u=508
memberlist.php?mode=viewprofile&u=439
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996664
memberlist.php?mode=viewprofile&u=480
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996803
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996785
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996630
memberlist.php?mode=viewprofile&u=515
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996688
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996681
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996636
memberlist.php?mode=viewprofile&u=413
memberlist.php?mode=viewprofile&u=126
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996635
memberlist.php?mode=viewprofile&u=177
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996640
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996643
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996676
memberlist.php?mode=viewprofile&u=438
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996645
memberlist.php?mode=viewprofile&u=635468
memberlist.php?mode=viewprofile&u=996619
memberlist.php?mode=viewprofile&u=218

(—) Karolina Aleksandra