Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UK o zmianie Konstytucji Królestwa

USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia 7 sierpnia 2015 roku

o zmianie Konstytucji Królestwa

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów Senatorów w Parlamencie Królewskim zgromadzonych stanowimy, co następuje:

Art. 1.
W artykule 8 ustępie 3 ustawy konstytucyjnej z dnia 23 stycznia 2015 roku (BPSK nr 4976) skreśla się zdanie drugie.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem po ogłoszeniu.

(-) Marcin Mikołaj, R.