Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

O KWK – ZMIANA TERMINU NA ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

BPSK nr 1605
FDK 23/411

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO KRÓLESTWA
z dnia 6 marca 2011 roku


Informuję, że wskutek niezarejestrowania wymaganej minimalnej liczby kandydatów w wyborach do Izby Poselskiej termin do rejestracji posłów zostaje przedłużony do dnia 11 marca 2011 roku.

Kalendarz wyborczy zostaje zaktualizowany w następujący sposób:
(1) 12-14 marca 2011 r. – zgłaszanie ewentualnych skarg na odmowę rejestracji zgłoszonego kandydata;
(2) 15 marca 2011 r. – ogłoszenie listy kandydatów na posłów, przy założeniu braku skarg na ewentualne decyzje odmawiające rejestracji zgłoszonego kandydata;
(3) 16-22 marca 2011 r. – formalna kampania wyborcza;
(4) 23-29 marca 2011 r. – głosowanie za pomocą elektronicznego formularza;
(5) 30 marca -1 kwietnia 2011 r. – termin zgłaszania ewentualnych skarg na przeprowadzenie wyborów;
(6) 2 kwietnia 2011 r. – wystawienie zaświadczeń wybranym posłom, przy założeniu braku skarg na poprawność przeprowadzenia wyborów;
(7) 3 kwietnia 2011 r. – planowane otwarcie Izby Poselskiej XVII kadencji.

(-) Martin markiz van Buuren
Komisarz Wyborczy Królestwa