Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

OKWK – lista kandydatów

BPSK Nr 2442
FKD Nr 23/844

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO KRÓLESTWA
z dnia 3 października 2011 roku

Lista kandydatów w wyborach do Izby Poselskiej.

Na podstawie art. 21 UF Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej z dnia 13 czerwca 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami , ogłoszona zostaje lista kandydatów w wyborach do Izby Poselskiej:

I. Kandydaci zgłoszeni przez Blok Prawicy:

  1. Hans von Witt
  2. Matylda de Marcius II
  3. Michał von Nadolanczyk
  4. Martin von Viper
  5. Paweł Erwin de Archien-Liberi
  6. Kryspin von Lichtenstein

II. Zgłoszeni kandydaci niezrzeszeni:

  1. Edward Artur

Z poważaniem,
Tomasz Barney
Komisarz Wyborczy Królestwa