Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

URK ws. powołania Pełnomocnika Rządu ds. promocji (Navas) [arch.]

BPSK Nr 2503
FKD 23/958

UCHWAŁA
RZĄDU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 20 listopada 2011 roku

Rząd Królewski uchwala, co następuje:

§ 1.
Rząd Królewski udziela panu Hesusowi de la Navas pełnomocnictwa w dziedzinie promocji Królestwa.

§ 2.
Pełnomocnik Rządu Królewskiego ds. promocji będzie obsługiwany przez Kancelarię Premiera.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Edward A. Krieg, RS.
Premier Rządu Królewskiego