Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

OKWK – WYNIKI WYBORÓW DO IP XIX

BPSK Nr 2654
FKD 23/1182

Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego Królestwa
z dnia 21 marca 2012 roku

Wyniki wyborów

Na podstawie UF Ordynacja Wyborcza do Izby Poselskiej z dnia 13 czerwca 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami:

Art.1.
Liczba osób uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu wynosiła 42.

Art.2.
W wyborach wzięły udział 24 osoby.

Art.3.
Liczba głosów pustych wyniosła 1.

Art.4.
Liczba głosów nieważnych wyniosła 1.

Art.5.
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Jacques de Brolle otrzymał 6 głosów
Łukasz Wakowski otrzymał 6 głosów
Albon z Cintry otrzymał 5 głosów
Pavel Svoboda otrzymał 3 głosy
Tomasz Lerent otrzymał 2 głosy

Art.6.
1. Frekwencja ogólna wyniosła 54,76%.
2. Frekwencja w poszczególnych obwodach wyborczych została ukształtowana następująco:
(1) w Furlandii głosował 1 obywatel uprawniony do głosowania, co stanowi 33,33% z 3 uprawnionych do głosowania obywateli zamieszkujących prowincję;
(2) w Luindorze głosowało 2 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 40% z 5 uprawnionych obywateli zamieszkujących prowincję;
(3) w Morlandzie głosowało 5 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 50% z 10 uprawnionych obywateli zamieszkujących prowincję;
(4) w Surmali głosowało 6 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 60% z 10 uprawnionych obywateli zamieszkujących prowincję;
(5) w Weblandzie głosowało 6 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 66,66% z 9 uprawnionych obywateli zamieszkujących prowincję;
(6) w Domenie Królewskiej głosowało 3 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 60% z 5 uprawnionych obywateli zamieszkujących Domenę Królewską.

Art.7.
1. W ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników wyborów każdy obywatel Królestwa może wnieść do Sądu Prowincji skargę na poprawność przeprowadzenia wyborów; Prezes Sądu Prowincji ogłasza o wniesieniu skargi.
2. Skarga winna zawierać:
(1) oznaczenie wnoszącego;
(2) obywatelstwo Prowincji;
(3) zarzut;
(4) uzasadnienie.

(-) Tomasz hrabia Barney