Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

O KWK ws. wyborów do Izby Poselskiej XX kadencji

BPSK Nr 2833
FKD 23/1455

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO KRÓLESTWA

z dnia 20 sierpnia 2012 roku
[t. j. z dnia 21 sierpnia 2012 roku]

I. Na podstawie art. I postanowienia królewskiego z dnia 20 sierpnia 2012 roku – ZMIANA KALENDARZA IP XX ogłaszam, że od 21 do 27 sierpnia 2012r. możliwe jest zgłaszanie kandydatów na posłów.

II. Kandydatem może zostać tylko osoba, która posiada bierne prawo wyborcze, a jej kandydatura spełnia warunki przewidziane przez przepisy art. 8 Konstytucji Królestwa Dreamlandu (ogłoszono dnia 29 sierpnia 2011 roku; poprawka z dniem 4 grudnia 2011 roku). Zgłoszenie winno zawierać:
(1) imię i nazwisko oraz NIM kandydata;
(2) nazwę partii politycznej wystawiającej kandydata bądź słowa „kandydat niezależny”;
(3) adres e-mail kandydata;
(4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

III. Zgłoszenia należy wysyłać w wyżej wskazanym terminie na adres Komisarza Wyborczego: k.jazlowiecki@gmail.com

IV. Obwieszczenie zostaje ogłoszone w trybie art. 5a ustawy federalnej z dnia 17 marca 2004 roku o ogłaszaniu aktów urzędowych (t.j. z dnia 4 grudnia 2011 roku).

(-) Krzysztof Jazłowiecki