Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

P SP – III SP 1/2013 [SLAV]

BPSK nr 3384
FDKD nr 23/2259

POSTANOWIENIE
SĄDU PROWINCJI WYDZIAŁU III ADMINISTRACYJNEGO

z dnia 9 kwietnia 2013 roku


Sąd Prowincji Wydział III Administracyjny na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2013 roku
pod przewodnictwem sędziego pokoju Daniło hrabiego de la Vegi
w sprawie z wniosku Siergiusza de la Slav (NIM 786851) o zmianę nazwiska

postanawia, co następuje:

I. Zmienić wpis wnioskodawcy Siergiusza de la Slav w Centralnym Rejestrze Mieszkańców w ten sposób, że w miejsce nazwiska wnioskodawcy: de la Slav należy wpisać nazwisko: Asketil.

II. Nakazać Królewskim Służbom Informacyjnym dokonanie edycji wpisu w Centralnym Rejestrze Mieszkańców jak w pkt. I postanowienia – w terminie 14 dni.

III. Stwierdzić prawomocność postanowienia z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Sędzia Pokoju