Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

O MSW ws. wykazu podmiotów publicznych działających na szczeblu federalnym i udzielających pomocy z środków publicznych przedsiębiorstwom [arch.]

BPSK Nr 3820
FDKD Nr 23/3050

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 17 września 2013 roku

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 2 Ustawy Federalnej z dnia 17 lutego 2013 roku z późniejszymi zmianami o działalności gospodarczej

Wykaz podmiotów publicznych działających na szczeblu federalnym i udzielających pomocy z środków publicznych przedsiębiorstwom.

Lista podmiotów publicznych działających na szczeblu federalnym, podlegających ministrowi federalnemu ds. gospodarki, których działalność statutowa skupia się na udzielaniu pomocy publicznej przedsiębiorstwom prywatnym, w podziale na:
1. Fundacje: brak podmiotów tego rodzaju.
2. Fundusze celowe:
(1) Fundusz Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych NIFI A34254, zarejestrowany 3 września 2012 roku.
3. Fundusze wysokiego ryzyka: brak podmiotów tego rodzaju.

(-) Daniel markiz von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych