Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

O MSW o ustaleniu roku budżetowego [arch.]

BPSK nr 3905
FDKD nr 23/3290

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 18 grudnia 2013 roku

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy Federalnej z dnia 21 listopada 2013 roku o Skarbie Królestwa,

ogłasza się, iż kolejny okres budżetowy następujący po tym kończącym się 31 grudnia 2013 roku obejmie 12 kolejnych miesięcy. Na wskazany roczny okres budżetowy podmioty budżetu i jednostki dotowane określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 roku ws. listy podmiotów budżetu i jednostek dotowanych mogą przedstawiać swoje plany finansowe. W razie niezłożenia planu finansowego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uwzględni w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok odpowiednie kwoty planowe na podstawie ogólnodostępnych informacji i własnych prognoz.

(-) Daniel markiz von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych