Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

O KWK ws. wyników referendum ogólnonarodowego

BPSK nr 4058
FDKD nr 23/3840
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO KRÓLESTWA

z dnia 15 kwietnia 2014 roku

Wyniki referendum ogólnonarodowego

Na podstawie ustawy federalnej z dnia 20 października 2013 roku O referendach ogłasza się wyniki referendum ogólnonarodowego, przeprowadzonego w dniach 7-14 kwietnia 2014 roku, w którym możliwe było udzielenie odpowiedzi na pytanie referendalne: „Czy jesteś za przyjęciem ustawy likwidującej program Patronatu?” z możliwymi wariantami odpowiedzi (1) „Tak” lub (2) „Nie”.

I. W referendum ogólnonarodowym wzięło udział 20 osób spośród 167 uprawnionych. Frekwencja referendalna wyniosła 11,98%. Frekwencja w poszczególnych prowincjach ukształtowała się następująco:

a) Furlandia: 
Oddano głosów: 0 
Uprawnionych: 0 
Frekwencja: 0,00%

b) Luindor: 
Oddano głosów: 6 
Uprawnionych: 39 
Frekwencja: 15,38%

c) Morland: 
Oddano głosów: 3 
Uprawnionych: 35 
Frekwencja: 8,57%

d) Surmala: 
Oddano głosów: 5 
Uprawnionych: 39 
Frekwencja: 12,82%

e) Webland: 
Oddano głosów: 4 
Uprawnionych: 43 
Frekwencja: 9,30%

f) Domena Królewska: 
Oddano głosów: 2 
Uprawnionych: 6 
Frekwencja: 33,33%


II. Na poszczególne odpowiedzi oddano następującą liczbę głosów:
Wariant 1 – TAK:
Oddanych głosów: 14, co stanowi 70,00% wszystkich oddanych głosów.

Wariant 2 – NIE:
Oddanych głosów: 6, co stanowi 30,00% wszystkich oddanych głosów.

(-) Paweł W. markiz Krieg, OCO
Komisarz Wyborczy Królestwa