Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

O KWK ws. wyników wyborów do Izby Poselskiej XXV kadencji

BPSK nr 4189
FDKD nr 23/4141

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO KRÓLESTWA

z dnia 21 października 2014 roku

Wyniki wyborów do Izby Poselskiej XXV kadencji

Na podstawie art. 25, 29 i 30 ustawy federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej z późn. zm. ogłasza się wyniki głosowania w wyborach do Izby Poselskiej XXV kadencji, przeprowadzonego w dniach 14 – 20 października 2014 roku:

I. Liczba wyborców uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu wyniosła 31.

II. W wyborach wzięło udział 18 wyborców uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu.

III. Liczba głosów ważnych wyniosła 14.

IV. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4, w tym głosów pustych 4.

V. Frekwencja ogólna wyniosła 58,06%.

VI. Frekwencja w poszczególnych prowincjach ukształtowała się następująco:
(1) w Unii Saudadzkiej głos oddało 6 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 85,71% z 7 uprawnionych obywateli zamieszkujących prowincję;
(2) w Morlandzie głos oddało 4 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 66,67% z 6 uprawnionych obywateli zamieszkujących prowincję;
(3) w Surmali głos oddało 3 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 60,00% z 5 uprawnionych obywateli zamieszkujących prowincję;
(4) w Weblandzie głos oddało 3 obywateli uprawnionych do głosowania, co stanowi 100,00% z 3 uprawnionych obywateli zamieszkujących prowincję;
(5) w Królestwie Elderlandu głos oddał 1 obywatel uprawniony do głosowania, co stanowi 20,00% z 5 uprawnionych obywateli zamieszkujących Królestwo Elderlandu;
(6) w Domenie Królewskiej głos oddał 1 obywatel uprawniony do głosowania, co stanowi 20,00% z 5 uprawnionych obywateli zamieszkujących Domenę Królewską.

VII. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów:
(1) Daniel markiz von Witt, kandydat niezależny – 6 głosów;
(2) Pavel Svoboda, król senior, kandydat niezależny – 5 głosów;
(3) Jacques arcyksiążę de Brolle, kandydat niezależny – 3 głosy.

VIII. Zgodnie z art. 26 ustawy federalnej Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej w zaistniałej sytuacji mandat uzyskują:
(1) Daniel markiz von Witt;
(2) Pavel Svoboda, król senior;
(3) Jacques arcyksiążę de Brolle.

IX. W ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników wyborów każdy obywatel Królestwa może wnieść do Sądu Prowincji skargę na poprawność przeprowadzenia wyborów. Skarga taka winna zawierać:
(1) oznaczenie wnoszącego;
(2) obywatelstwo Prowincji;
(3) zarzut;
(4) uzasadnienie.

(-) Paweł W. markiz Krieg, OCO
Komisarz Wyborczy Królestwa