Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

O KWK ws. wyników referendum ogólnonarodowego

BPSK nr 4750
FDKD nr 23/4293

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO KRÓLESTWA

z dnia 14 grudnia 2014 roku

Wyniki referendum ogólnonarodowego

Na podstawie ustawy federalnej z dnia 20 października 2013 roku O referendach ogłasza się wyniki referendum ogólnonarodowego, przeprowadzonego w dniach 5-12 grudnia 2014 roku, w którym możliwe było udzielenie odpowiedzi na pytanie referendalne:

1) „Proszę wybrać jedną z poniższych odpowiedzi:” – z wariantami odpowiedzi: „Jestem za wprowadzeniem Konstytucji Królestwa.”; „Nie chcę zmian konstytucyjnych”.

I. W referendum ogólnonarodowym wzięło udział 16 osób spośród 67 uprawnionych. Oddano 14 głosów ważnych. Oddano również 2 głosy nieważne, oddane przez osoby nieuprawnione. Frekwencja referendalna wyniosła 20,90%.

II. Na poszczególne warianty odpowiedzi na pytanie referendalne oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Wariant 1 – „Jestem za wprowadzeniem Konstytucji Królestwa.”:
Oddanych głosów: 10, co stanowi 71,43% wszystkich oddanych głosów ważnych.
Wariant 2 – „Nie chcę zmian konstytucyjnych”:
Oddanych głosów: 4, co stanowi 28,57% wszystkich oddanych głosów ważnych.

(-) Paweł W. markiz Krieg, OCO
Komisarz Wyborczy Królestwa