Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UPK o inicjatywie referendalnej [arch.]

UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 24 listopada 2015 roku

Inicjatywa referendalna

Art. 1.
Parlament Królewski składa na ręce Jego Królewskiej Mości wniosek przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, w którym obywatelom zostanie postawione następujące pytanie:
„Czy jest Pani/Pan za uchyleniem, mocą niniejszego referendum z chwilą ogłoszenia jego wyników, Konstytucji Królestwa oraz powierzeniem Królowi suwerennej władzy w Królestwie?”

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Pavel Svoboda, r.s.
Marszałek Parlamentu Królewskiego