Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

O KWK ws. ogłoszenia wyników wyborów Premiera (I kadencja)

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO KRÓLESTWA
z dnia 25 kwietnia 2016 roku

Ogłasza się wyniki wyborów na Premiera Rządu Królewskiego, przeprowadzonych w dniach 22-24 kwietnia 2016 roku, w których możliwe było zagłosowanie na następujących kandydatów:

– Daniel von Witt (numer 1 na liście)
– Angus Kaufman (numer 2 na liście)

Możliwe było też oddanie głosu pustego.

I.

W wyborach wzięło udział 11 osób. Uprawnione do głosowania były 54 osoby. Oddano 10 głosów ważnych. 1 głos uznano za nieważny z powodu braku uprawnień do głosowania w dniu zarządzenia wyborów. Frekwencja wyniosła 18,(518)%.

II.

Na poszczególne osoby oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Numer 1 – Daniel von Witt
Oddano 6 głosów (60% wszystkich oddanych głosów ważnych);
Numer 2 – Angus Kaufman
Oddano 2 głosy (20% wszystkich oddanych głosów ważnych);
Głos pusty.
Oddano 2 głosy (20% wszystkich oddanych głosów ważnych).

(-) Mat Max von Salvepol
Komisarz Wyborczy Królestwa