Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UPK ws. powołania Wicemarszałka Parlamentu Królewskiego (Radziecki) [arch.]

BPSK nr 5678
FDKD nr 23/5954

UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 24 września 2016 roku

Art. 1.
Parlament Królewski powołuje lorda Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego na urząd Wicemarszałka.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

(-) Daniel książę von Witt
p.o. Marszałka Parlamentu Królewskiego