Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UPK ws. powołania Marszałka (Radziecki) i Wicemarszałka (Senancour) Parlamentu Królewskiego [arch.]

BPSK nr 5721
FDKD nr 23/6122

UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 24 października 2016 roku

w sprawie powołania Marszałka i Wicemarszałka Parlamentu Królewskiego

Art. 1.
Parlament Królewski odwołuje urzędujących Marszałka i Wicemarszałka Parlamentu Królewskiego.

Art. 2.
1. Parlament Królewski powołuje Jego Ekscelencję Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego na urząd Marszałka.
2. Parlament Królewski powołuje Jego Ekscelencję Gastona barona de Senancoura na urząd Wicemarszałka.

Art. 3.
Uchwała wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

(-) Gaston de Senancour / Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego