Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

P SK — Odrzucenie pozwu (SK 2016/5/C)

BPSK nr 5819
FDKD nr 23/6592

Dreamopolis, dnia 1 stycznia 2017 r.

P O S T A N O W I E N I E

Sąd Królestwa w Izbie Generalnej w składzie:
— SP Martin Schlesinger-Asketil

orzekając w sprawie z powództwa Kancelarii Premiera Rządu Królewskiego przeciwko Matowi Maxowi von Salvepolowi o ochronę interesu publicznego (sygn. SK 2016/5/C),

odrzuca pozew.

POUCZENIE

Stronom przysługuje zażalenie na niniejsze postanowienie; należy je wnieść do dnia 4 stycznia 2017 r. włącznie. Wniesienie zażalenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o uzasadnienie.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 6 dekretu królewskiego z dnia 3 maja 2015 r. o sądownictwie.

Schlesinger-Asketil