Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSWiA ws. powołania członków Rady Polityki Pieniężnej

BPSK nr 5919
FDKD nr 23/6863

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej

Działając na podstawie art. 6 ust. 4 Statutu Centralnego Banku Dreamlandu z dnia 26 stycznia 2017 roku, zarządza się, co następuje:

Art. 1.
W skład Rady Polityki Pieniężnej powołuje się:
(1) Jego Ekscelencję Alusia de la Ciprofloksja;
(2) Jego Ekscelencję Christiana barona von Klucka.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel ax. von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji