Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UPK ws. apanaży królewskich i wydatków z listy cywilnej Korony

BPSK nr 5937
FDKD nr 23/7022

UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 21 lutego 2017 roku

w sprawie określenia wysokości apanaży królewskich i wydatków z listy cywilnej Korony

Na podstawie art. 7 ust. 5 w związku z ust. 2 Ustawy Federalnej z dnia 21 lipca 2016 roku o finansach publicznych, uchwala się, co następuje:

Art. 1.
1. Parlament Królewski ustala wynagrodzenie:
(1) Jego Królewskiej Mości w wysokości 15.000 D miesięcznie;
(2) urzędnika Dworu Królewskiego w wysokości 5.000 D miesięcznie;
(3) Sekretarza Heroldii Królestwa w wysokości 5.000 D miesięcznie;
(4) Komisarza Wyborczego Królestwa w wysokości 5.000 D miesięcznie;
(5) członka Królewskich Służb Informatycznych w wysokości 5.000 D miesięcznie;
(5) Królewskiego Kartografa w wysokości 5.000 D miesięcznie.
2. Zobowiązuje się Lorda Kanclerza do zapewniania środków finansowych koniecznych na pokrycie wypłat wynagrodzeń lordów.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

Marszałek Parlamentu Królewskiego
Aluś de la Ciprofloksja