Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

P SK — Kara porządkowa [Butodziej-Witt; SK 2017/2/C]

BPSK nr 5970
FDKD nr 23/7122

Dreamopolis, dnia 14 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE

Sąd Królestwa w składzie:
— SP Martin Schlesinger-Asketil
co do sprawy z powództwa Suwerennego Bractwa Wielkiej Małpy przeciwko Djkcezarowcy de Embere Di Rex o ochronę dóbr osobistych (sygn. SK 2017/2/C)

postanawia, co następuje:

za zakłócenie czynności urzędowych w miejscu urzędowania Sądu Królestwa, tj. czyn zabroniony z art. 36 ustawy federalnej z dnia 22 stycznia 2017 r. o postępowaniu sądowym, wymierza Auksencjuszowi Butodziejowi-Wittowi karę porządkową 14 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 400 D.

UZASADNIENIE

Dnia 13 marca 2017 r. Oskar ben Grozny-Witt, reprezentant powoda Suwerennego Bractwa Wielkiej Małpy, zawiadomił Sąd Królestwa, iż pozwany Djkcezarowcy de Embere Di Rex zaprzestał aktywności, zamieszczając post w wątku, w którym odbywało się postępowanie sądowe w sprawie, o której mowa w komparycji postanowienia. Tegoż samego dnia i w tymże wątku, cytując wypowiedź Oskara ben Groznego-Witta, Auksencjusz Butodziej-Witt skomentował ją następującymi słowami: „Z tego co wiem nie zwalnia go to z odpowiedzialności prawnej”.

Dział Sądu Królestwa jest miejscem wykonywania czynności urzędowych, nie zaś przestrzenią swobodnej dyskusji. Komentowanie przebiegu postępowania sądowego nie jest zakazane — co więcej, nie jest złe. Natomiast nie może mieć miejsca w wątku, w którym owo postępowanie się odbywa, w ten sposób bowiem zmniejsza jego czytelność i stanowi zakłócenie czynności urzędowych, co jest zabronione pod groźbą kary porządkowej grzywny.

Taką też karę Sąd wymierzył ukaranemu Auksencjuszowi Butodziejowi-Wittowi.

Przy określeniu wymiaru kary Sąd zważył, że ukarany pełnił w czasie popełnienia czynu urząd Premiera. Osoba sprawująca jedno z najwyższych stanowisk państwowych jest w szczególny sposób zobowiązana szanować pracę innych organów władzy publicznej. Auksencjusz Butodziej-Witt temu obowiązkowi nie zadośćuczynił, stąd Sąd postanowił o nałożeniu nań przewidzianej ustawą kary grzywny w stosunkowo wysokim wymiarze.

Schlesinger-Asketil