Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSWiA ws. powołania Dyrektora Biblioteki św. Róży (von Witt)

BPSK nr 6086

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
z dnia 11 maja 2017 roku

Działając na podstawie artykułu 4 ust. 2 Statutu Biblioteki im. św. Róży z dnia 22 października 2016 roku

postanawiam, co następuje:

Art. 1.
Na urząd Dyrektora Biblioteki im. św. Róży powołuję Daniela von Witta.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Mat Max von Salvepol
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji