Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

RF MK o ustanowieniu Dreamlandzkiego Dnia Czytelnictwa

BPSK nr 6171

Rozporządzenie Federalne
z dnia 15 czerwca 2017 r.

o ustanowieniu Dreamlandzkiego Dnia Czytelnictwa

Art. 1.
Ustanawia się 5 lipca 2017 roku Dreamlandzkim Dniem Czytelnictwa.

Art. 2.
Rozporządzenie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Arons Jesse Oliver
Minister Kultury