Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

D MS ws. wydania certyfikatu (de la Ciprofloksja)

BPSK nr 6351

DECYZJA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 sierpnia 2017 roku

w sprawie wydania certyfikatu

Na podstawie art. 3 pkt 2 ust. 3 Rozporządzenia Federalnego z dnia z dnia 7 marca 2017 roku, w związku ze złożonym wnioskiem, wydaję tow. Alusiowi de la Ciprofloksja certyfikat poświadczający kwalifikacje do sprawowania urzędu sędziego.

(-) Torkan Ingawaar
Minister Sprawiedliwości