Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

O KWK ws. ogłoszenia wyników wyborów Premiera (V kadencja)

BPSK nr 6359

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO KRÓLESTWA
z dnia 14 sierpnia 2017 roku

Ogłasza się wyniki wyborów na Premiera Rządu Królewskiego, przeprowadzonych w dniach 11 – 13 sierpnia 2017 roku, w których możliwe było zagłosowanie na następujących kandydatów:

– Oskar ben Grozny Witt (numer 1 na liście)
– Angus Kaufman (numer 2 na liście)

Możliwe było też oddanie głosu pustego.

I.

W wyborach wzięło udział 21 osób. Uprawnione do głosowania były 44 osoby. Oddano 21 głosów ważnych. Frekwencja wyniosła 47,73%.

II.

Na poszczególne osoby oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Numer 1 – Oskar ben Grozny Witt
Oddano 10 głosów (47,61% wszystkich oddanych głosów ważnych);
Numer 2 – Angus Kaufman
Oddano 5 głosów (23,81% wszystkich oddanych głosów ważnych);
Głos pusty.
Oddano 6 głosów (28,57% wszystkich oddanych głosów ważnych).

III.

Liczba głosów oddanych w poszczególnych prowincjach:

Domena Królewska – 7
Księstwo Furlandii i Luindoru – 8
Królestwo Scholandii – 6

(-) Mat Max von Salvepol
Komisarz Wyborczy Królestwa