Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UPK ws. powołania Marszałka Parlamentu Królewskiego (de Senancour)

BPSK nr 6382

UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2017 roku

Art. 1.
Parlament Królewski powołuje Gastona de Senancour na urząd Marszałka.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

(—) markiz Asketil
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego