Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

RF MSW ws. przyporządkowania finansowego podmiotów finansów publicznych

BPSK nr 6418

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 18 września 2016 roku
[t.j. z dnia 29 grudnia 2017 roku]

w sprawie przyporządkowania finansowego podmiotów finansów publicznych

Na podstawie art. 6 ust. 2 zdanie drugie Ustawy Federalnej z dnia 21 lipca 2016 roku o finansach publicznych, rozporządza się, co następuje:

Art. 1.
Rozporządzenie określa przyporządkowanie finansowe podmiotów finansów publicznych do organów pierwszego rzędu.

Art. 2.
Dworowi Królewskiemu o NIFI 68485 przyporządkowane są podmioty finansów publicznych:
(1) Kancelaria Królewska;
(2) Heroldia Królestwa;
(3) Królewskie Służby Informatyczne;
(4) Królewski Instytut Kartograficzny;
(5) Księstwo Furlandii i Luindoru;
(6) Domena Królewska;
(7) Królestwo Scholandii.

Art. 3.
Rządowi Królewskiemu reprezentowanemu przez Kancelarię Premiera o NIFI A22314, przyporządkowane są podmioty finansów publicznych:
(1) Ministerstwo Kultury;
(2) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;
(3) Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
(4) Biblioteka im. Świętej Róży;
(5) Galeria Królewska;
(6) Uniwersytet Królewski;
(7) Prokuratura Królestwa.

Art. 4.
Parlamentowi Królewskiemu o NIFI A29214 nie są przyporządkowane żadne podmioty finansów publicznych.

Art. 5.
Sądowi Królestwa o NIFI A51873 nie są przyporządkowane żadne podmioty finansów publicznych.

Art. 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Markocjusz van Koller
Minister Spraw Wewnętrznych