Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSWiA ws. odwołania członka RPP (Ciprofloksja)

BPSK nr 6435

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 3 października 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Polityki Pieniężnej

Działając na podstawie art. 6 ust. 5 Statutu Centralnego Banku Dreamlandu z dnia 26 stycznia 2017 roku, zarządza się, co następuje:

Art. 1.
Z Rady Polityki Pieniężnej Centralnego Banku Dreamlandu odwołuje się Alusia de la Ciprofloksja.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji