Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UPK ws. wyboru Marszałka Parlamentu Królewskiego (Radziecki)

BPSK nr 6449

UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 21 października 2017 roku

w sprawie odwołania Marszałka Parlamentu Królewskiego

Art. 1.
Parlament Królewski odwołuje z funkcji Marszałka Parlamentu Królewskiego Gastona de Senancoura.

Art. 2.
Parlament Królewski powołuje na funkcję Marszałka Parlamentu Królewskiego Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego.

Art. 3.
Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) markiz Asketil
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego