Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

O KWK ws. ogłoszenia wyników wyborów Premiera (VI kadencja, I tura)

BPSK nr 6507

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO KRÓLESTWA
z dnia 21 listopada 2017 roku

Ogłasza się wyniki wyborów na Premiera Rządu Królewskiego, przeprowadzonych w dniach 17 – 20 listopada 2017 roku, w których możliwe było zagłosowanie na następujących kandydatów:

– Prezerwatyw Tradycja Radziecki (numer 1 na liście)
– Gaston de Senancour (numer 2 na liście)

Możliwe było też oddanie głosu pustego.

I.

W wyborach wzięło udział 27 osób. Uprawnione do głosowania było 31 osób. Oddano 27 głosów ważnych. Frekwencja wyniosła 87,10%.

II.

Na poszczególne osoby oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Numer 1 – Prezerwatyw Tradycja Radziecki
Oddano 12 głosów (44,44% wszystkich oddanych głosów ważnych);
Numer 2 – Gaston de Senancour
Oddano 12 głosów (44,44% wszystkich oddanych głosów ważnych);
Głos pusty.
Oddano 3 głosy (11,11% wszystkich oddanych głosów ważnych).

III.

Liczba głosów oddanych w poszczególnych prowincjach:

Domena Królewska – 8
Księstwo Furlandii i Luindoru – 9
Królestwo Scholandii – 10

(-) Mat Max von Salvepol
Komisarz Wyborczy Królestwa