Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

RF PRK ws. powołania Ministrów Rządu Królewskiego

BPSK nr 6511

Dreamopolis, dnia 29 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE FEDERALNE
PREMIERA RZĄDU KRÓLEWSKIEGO

w sprawie powołania Ministrów Rządu Królewskiego

Ja, Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Premier Rządu Królewskiego,

na mocy art. 1 ust. 2 i art. 7 ust. 4 Dekretu Królewskiego o Rządzie Królewskim z dnia 4 kwietnia 2016 roku, stanowię, co następuje:

1. Powołuję Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego na stanowisko Ministra Rządu Królewskiego, powierzając mu działy administracji federalnej:
(1) sprawy wewnętrzne;
(2) administracja;
(3) sprawiedliwość;
i ustalam nazwę Ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, powierzając obsłudze Ministra podległe mu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Powołuję Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego na stanowisko Ministra Rządu Królewskiego, powierzając mu dział administracji federalnej:
(1) sprawy zagraniczne;
i ustalam nazwę Ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Spraw Zagranicznych, powierzając obsłudze Ministra podległe mu Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

3. Powołuję Jezusa Ipanienkę na stanowisko Ministra Rządu Królewskiego, powierzając mu dział administracji federalnej:
(1) promocja;
(2) kultura;
i ustalam nazwę Ministra jako organu administracji rządowej w brzmieniu: Minister Kultury, powierzając obsłudze Ministra podległe mu Ministerstwo Kultury.

4. Powołuję Fryderyka Orańskiego-Nassau na stanowisko Wiceministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

5. Powołuję Tomasza von Habsburga na stanowisko Wiceministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

6. Uchyla się Rozporządzenie Federalne Premiera Rządu Królewskiego z dnia 15 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Ministrów Rządu Królewskiego.

7. Rozporządzenie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
Premier Rządu Królewskiego.