Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSWIA ws. wydania certyfikatu sędziego (von Witt)

BPSK nr 6513

Dreamopolis, dn. 1 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

w sprawie wydania certyfikatu

Na podstawie art. 3 pkt 2 ust. 3 Rozporządzenia Federalnego z dnia z dnia 7 marca 2017 roku, w związku ze złożonym wnioskiem, wydaję tow. Danielowi von Wittowi certyfikat poświadczający kwalifikacje do sprawowania urzędu sędziego.

(-) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji