Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UPK ws. powołania Marszałka i Wicemarszałka PK (Witt, Radziecki)

BPSK nr 6517
UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2017 rokuw sprawie powołania Marszałka i Wicemarszałka Parlamentu Królewskiego

Art. 1. Parlament Królewski odwołuje z funkcji Marszałka Parlamentu Królewskiego Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego i powołuje na tę funkcję Daniela von Witta.Art. 2. Parlament Królewski odwołuje z funkcji Wicemarszałka Parlamentu Królewskiego Daniela von Witta i powołuje na tę funkcję Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego.

Art. 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego