Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSWiA ws. kary porządkowej [Polyna]

BPSK nr 6518

Dreamopolis, 6 grudnia 2017 r.

ZARZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

w sprawie nałożenia kary porządkowej nadzoru

Działając na podstawie art. 12 ust. 2, w zw. z art. 3 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 22 lipca 2017 roku o państwowym forum dyskusyjnympostanawia się:

I. NAŁOŻYĆ na Polynę karę porządkową nadzoru na okres 14 dni.

II. POUCZA SIĘ obłożoną środkiem porządkowym, że może wnieść do Sądu Królestwa skargę na postanowienie o nałożeniu środka porządkowego, najpóźniej 7. dnia od daty wydania niniejszej decyzji.

III. Decyzja wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji