Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z MSWiA ws. wydania certyfikatu [Robert]

BPSK nr 6552

Ekorre, 26 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

w sprawie wydania certyfikatu

Na podstawie art. 3 pkt 2 ust. 1 Rozporządzenia Federalnego z dnia z dnia 7 marca 2017 roku, w związku ze złożonym wnioskiem, wydaję tow. królowi-seniorowi Robertowi (NIM 117235) certyfikat poświadczający kwalifikacje do sprawowania urzędu sędziego.

(-) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji