Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UPK ws. wyboru Marszałka Parlamentu [Chamberlain]

Uchwała Parlamentu Królewskiego 
z dnia 20 lipca 2018 roku

w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu Królewskiego

Art. 1. Parlament Królewski powołuje na urząd Marszałka Parlamentu Królewskiego Williama Oxlade-Chamberlaina.

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.