Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

Z PRK – Akt odwołania Ministra Spraw Zagranicznych [Chamberlain]

Akt odwołania Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 8 sierpnia 2018 roku

na podstawie art. 10 ust. 3 Karty Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016 roku

Odwołuję pana Williama Oxlade-Chamberlaina ze stanowiska Ministra Spraw Zagranicznych.

Ruprecht van den Spraak
Premier Rządu Królewskiego