Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

O KWK ws. wyników wyborów Premiera Rządu Królewskiego

Komisariat Wyborczy Królestwa,
Dreamopolis Królewskie
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO KRÓLESTWA
z dnia 13 sierpnia 2018 roku

Ogłasza się wyniki wyborów na Premiera Rządu Królewskiego, przeprowadzonych w dniach 10-12 sierpnia 2018 roku, w których możliwe było zagłosowanie na następujących kandydatów:

Florian von Stettin (pozycja na liście — 2)
Aluś de la Ciprofloksja (pozycja na liście — 3)

Możliwe było też oddanie głosu „przeciw wszystkim kandydatom” lub „głosu obojętnego”.

I. W wyborach wzięło udział 20 osób. Uprawnienie do głosowania posiadało 29 osób. Oddano 20 głosów ważnych. Frekwencja wyniosła 68.97%.

II.

Na poszczególne opcje oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Florian von Stettin — 10 (50% wszystkich oddanych głosów ważnych)
Aluś de la Ciprofloksja — 6 (30% wszystkich oddanych głosów ważnych)
Głos przeciw wszystkim kandydatom — 3 (15% wszystkich oddanych głosów ważnych)
Głos obojętny — 1 (5% wszystkich oddanych głosów ważnych)

III. Liczba głosów oddanych w poszczególnych prowincjach:

Domena Królewska — 5
Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru — 10
Królestwo Scholandii — 5

IV. Komisariat Wyborczy Królestwa poucza o możliwości złożenia protestu wyborczego w odpowiednich przypadkach. Szczegóły oraz inne prawa i obligacje można znaleźć w Ustawie — Prawo wyborczo-referendalne.

(—) Karolina Aleksandra,
Komisarz Wyborczy Królestwa