Zbiór praw Królestwa Dreamlandu

UPK ws. wyboru Marszałka Parlamentu Królewskiego

UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia 24 listopada 2018 roku

w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu Królewskiego

 

Art. 1. Parlament Królewski powołuje na urząd Marszałka Parlamentu Królewskiego Pascala de La Bruna.

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Pascal de La Brun