Marynarka wojenna

Królewska Marynarka Wojenna (KMW) to rodzaj sił zbrojnych wchodzący w skład Armii Królewskiej, służący do zabezpieczenia bezpieczeństwa oraz obronności granic morskich i wybrzeża Królestwa, ochrony wód terytorialnych oraz interesów Królestwa na morzach, włącznie z ochroną wód wyłącznej strefy ekonomicznej i wspomaganiu pozostałych rodzajów sił zbrojnych w pełnieniu swoich zadań. Królewska Marynarka Wojenna ma również powinność wspierać działania sojusznika – Królestwa Elderlandu.

Jako część składowa Armii Królewskiej KMW działa na podstawie Ustawy Federalnej z dnia 14 lutego 2013 roku o obronie Królestwa.

Podstawowy podział KMW został uregulowany w Zarządzeniu Marszałka Armii Królewskiej z dnia 7 marca 2013 roku o strukturze Armii Królewskiej i Sztabu Generalnego. W jej skład wchodzi flota nawodna, flota podwodna, lotnictwo morskie, piechota morska i obrona wybrzeża.

Flota nawodna składa się z różnego rodzaju okrętów pływających o różnym tonażu i wyporności. Te dwa parametry decydują w głównej mierze o ich klasyfikacji. Flota nawodna stanowi trzon Królewskiej Marynarki Wojennej. Jest stopniowo rozbudowywana. Skład zobacz tutaj.

Flotę podwodną tworzą okręty podwodne, które także mogą się różnić nie tylko rozmiarami ale też dystansem, który jest pochodną używanego silnika okrętu podwodnego. Okręty na napędzie konwencjonalnym muszą częściej się wynurzać w czasie rejsu i pokonywać jednorazowo krótsze trasy niż okręty o napędzie atomowym. Skład zobacz tutaj.

Lotnictwo morskie składa się obecnie z lotnictwa pełnomorskiego (stacjonującego na okrętach) oraz lotnictwa przybrzeżnego (stacjonującego w bazach na lądzie i służących do wsparcia operacji morskich floty i przerzutu sił piechoty morskiej). Zadaniem lotnictwa morskiego jest wspieranie operacji morskich z powietrza. W lotnictwie pełnomorskim służą eskadry samolotów szturmowych pionowego startu/lądowania, samolotów transportowych stacjonujące na uniwersalnym okręcie desantowym, a ponadto śmigłowce ratunkowe, transportowe i zwalczania okrętów podwodnych. W lotnictwie przybrzeżnym służą obecnie samoloty i śmigłowce transportowe różnych rodzajów. Skład zobacz tutaj.

Piechotę morską stanowią jednostki wojskowe piechoty wyspecjalizowane do prowadzenia operacji desantowych z morza oraz obrony wybrzeża. Tego typu jednostki są w warunkach Królestwa niezwykle przydatne, ponieważ Dreamland rozpościera się na kilkunastu wyspach, na których łatwiej jest prowadzić operacje piechocie morskiej niż wojskom lądowym. Skład zobacz tutaj.

Obronę wybrzeża stanowią stanowiska artylerii rakietowej i działowej przeznaczone do walki z desantem morskim wroga, okrętami i samolotami. Skład zobacz tutaj.