Flota wojenna

1. Floty

I Flota Królewska (Novigrad)
II Flota Królewska (Dreamopolis)

2. Flotylle

Królewska Flotylla Okrętów Podwodnych (Dreamopolis)
Królewska Flotylla Obrony Wybrzeża (Cintra)

3. Grupy Bojowe

Grupa Bojowa „Peteru” (Buuren)

4. Dywizjony

1. Królewski Dywizjon Uderzeniowy (Novigrad)
2. Królewski Dywizjon Uderzeniowy (Novigrad)
3. Królewski Dywizjon Uderzeniowy (Hooft Nolta)
1. Dywizjon Okrętów Królewskich (Buuren)
2. Dywizjon Okrętów Królewskich (Dreamopolis)
3. Dywizjon Okrętów Królewskich (Dreamopolis)
1. Dywizjon Małych Okrętów Podwodnych (Hooft Nolta)
1. Królewski Dywizjon Obrony Wybrzeża (Cintra)
2. Królewski Dywizjon Obrony Wybrzeża (Cintra)
3. Królewski Dywizjon Obrony Wybrzeża (Cintra)
1. Dywizjon Okrętów Wsparcia (Dreamopolis)
2. Dywizjon Okrętów Wsparcia (Hooft Nolta)

5. Eskadry

1. Eskadra Uderzeniowa (Novigrad)
2. Eskadra Uderzeniowa (Novigrad)
3. Eskadra Uderzeniowa (Novigrad)
4. Eskadra Uderzeniowa (Novigrad)
5. Eskadra Uderzeniowa (Hooft Nolta)
6. Eskadra Uderzeniowa (Hooft Nolta)
1. Eskadra Królewska (Buuren)
2. Eskadra Królewska (Dreamopolis)
3. Eskadra Królewska (Buuren)
4. Eskadra Królewska (Dreamopolis)
5. Eskadra Królewska (Dreamopolis)
6. Eskadra Królewska (Dreamopolis)
7. Eskadra Królewska (Buuren)
1. Królewska Eskadra Okrętów Podwodnych (Dreamopolis)
2. Królewska Eskadra Okrętów Podwodnych (Dreamopolis)
3. Królewska Eskadra Okrętów Podwodnych (Buuren)
4. Królewska Eskadra Okrętów Podwodnych (Hooft Nolta)
5. Królewska Eskadra Okrętów Podwodnych (Hooft Nolta)
1. Eskadra Obrony Wybrzeża (Cintra)
2. Eskadra Obrony Wybrzeża (Cintra)
3. Eskadra Obrony Wybrzeża (Cintra)
4. Eskadra Obrony Wybrzeża (Cintra)
5. Eskadra Obrony Wybrzeża (Cintra)
6. Eskadra Obrony Wybrzeża (Cintra)
1. Królewska Eskadra Transportowa (Dreamopolis)
2. Królewska Eskadra Transportowa (Hooft Nolta)
3. Królewska Eskadra Transportowa (Hooft Nolta)
1. Królewska Eskadra Zaopatrzeniowa (Dreamopolis)