Zadania

Dowództwo Królewskiej Marynarki Wojennej postawiło sobie na najbliższy rok zadania w dwóch grupach:

Zadania organizacyjne:

  • rozpoczęcie stałych prac w Kwaterze Głównej Królewskiej Marynarce Wojennej (forum),
  • przeprowadzenie inwestycji budowlanych kwater dowódczych i baz morskich,
  • sporządzenie Strategii Rozwoju KMW,
  • werbowanie dowódców wewnątrz Królestwa i poza nim,
  • bieżące prowadzenie i rozbudowa strony internetowej Królewskiej Marynarki Wojennej.

Zadania operacyjne:

  • Ciągła rozbudowa floty wojennej według programu „Galera”,
  • Prowadzenie testów okrętów i uzbrojenia wyznaczając poszczególne jednostki do odbycia gier wojennych,
  • Prowadzenie manewrów morskich zakładających różne sytuacje obronne,
  • Udział w obchodach świąt wojskowych,
  • Utrzymywanie ścisłej współpracy z Królestwem Elderlandu w zakresie obronności morskiej.