Strategia

Strategia Marynarki Wojennej ma charakter defensywny. Królestwo będzie dążyć do budowy floty zapewniającej pełną obronę wód terytorialnych i wybrzeża Królestwa Dreamlandu i Królestwa Elderlandu, biorąc pod uwagę, że linia brzegowa obu państw ma tysiące kilometrów. Akwenami o strategicznej roli dla bezpieczeństwa są morza wschodniej części Królestwa, w szczególności zaś okalające Surmalę i Morland. W tamtejszych bazach morskich rozlokowana jest większość dreamlandzkiej floty. Strategia taka wynika z położenia Królestwa. Na zachodzie leży Królestwo Elderlandu połączone z Królestwem Dreamlandu unią personalną, dlatego kraj ten, najsilniejszy na zachód od Dreamlandu, jest sojusznikiem. Sytuacja wygląda inaczej na wschodzie, gdzie leżą silne państwa. Niektóre z nich nie są przyjaźnie nastawione w stosunku do Królestwa Dreamlandu. Dreamland utrzymuje z tymi krajami poprawne stosunki dyplomatyczne, jednak stosunkowo bliskie ich położenie i odgrywana przez nie rola w Mikroświecie zmuszają do utrzymywania floty wojennej w tym regionie.