Formacje

Lista poniższa zawiera pełen wykaz i strukturę jednostek wojskowych Królewskiej Marynarki Wojennej.

Struktura organizacyjna Królewskiej Marynarki Wojennej

Stan osobowy

Baza

1. Chorągiew Reprezentacyjna

192

Dreamopolis

I Flota Królewska, tzw. Flota Moreniki Wschodniej i Wirtuazji (12 okrętów; 64 śmigłowce; 30 samolotów):
– 1. Królewski Dywizjon Uderzeniowy (6 okrętów):
— 1. Eskadra Uderzeniowa (3 okręty)
— 2. Eskadra Uderzeniowa (3 okręty)
— 2. Batalion Dowodzenia i Operacji Morskich I FK
– 2. Królewski Dywizjon Uderzeniowy (6 okrętów):
— 3. Eskadra Uderzeniowa (3 okręty)
— 4. Eskadra Uderzeniowa (3 okręty)
— 1. Batalion Dowodzenia i Operacji Morskich I FK
– Chorągiew Wsparcia I FK
– 1. Dywizjon Transportowy (24 śmigłowce)
– 2. Dywizjon Transportowy (22 śmigłowce)
– 1. Dywizjon Szturmowców (20 samolotów)
– 1. Eskadra Wichura (10 samolotów)
– 1. Eskadra Bojowa (12 śmigłowców)
– 5. Skrzydło Bojowe (2 śmigłowce)
– 12. Skrzydło Bojowe (2 śmigłowce)
– 41. Skrzydło Transportowe (2 śmigłowce)

6.972

3.368
950
1.650
768
2.968
950
1.250
768
192
120
154
40
40
60
10
10
10

Novigrad

Novigrad
Novigrad
Novigrad
Novigrad
Novigrad
Novigrad
Novigrad
Novigrad
Novigrad
Novigrad
Novigrad
Novigrad
Novigrad
Novigrad
Novigrad
Novigrad
Novigrad

II Flota Królewskatzw. Flota Ostii (12 okrętów, 14 śmigłowców)
– 2. Dywizjon Okrętów Królewskich (6 okrętów)
— 2. Eskadra Królewska (3 okręty)
— 5. Eskadra Królewska (3 okręty)
— 1. Batalion Dowodzenia i Operacji Morskich II FK
– 3. Dywizjon Okrętów Królewskich (6 okrętów)
— 4. Eskadra Królewska (3 okręty)
— 6. Eskadra Królewska (3 okręty)
— 2. Batalion Dowodzenia i Operacji Morskich II FK
– 2. Eskadra Bojowa (6 śmigłowców)
– 18. Pluton Transportowy (4 śmigłowce)
– 45. Skrzydło Transportowe (2 śmigłowce)
– 1. Skrzydło Ratunkowe (2 śmigłowce)

3.908

2.138
950
420
768
1.698
770
160
768
30
20
10
12

Dreamopolis

Dreamopolis
Dreamopolis
Dreamopolis
Dreamopolis
Dreamopolis
Dreamopolis
Dreamopolis
Dreamopolis
Dreamopolis
Dreamopolis
Dreamopolis
Dreamopolis

Królewska Flotylla Okrętów Podwodnych (9 okrętów)
– 1. Królewska Eskadra Okrętów Podwodnych (3 okręty)
– 2. Królewska Eskadra Okrętów Podwodnych (3 okręty)
– 3. Królewska Eskadra Okrętów Podwodnych (3 okręty)
– Chorągiew Obsługi i Wsparcia Operacji

1.380
396
396
396
192

Dreamopolis
Dreamopolis
Dreamopolis
Buuren
Dreamopolis

1. Dywizjon Małych Okrętów Podwodnych  (6 okrętów)
– 4. Królewska Eskadra Okrętów Podwodnych (3 okręty)
– 5. Królewska Eskadra Okrętów Podwodnych (3 okręty)

36
18
18

Hooft Nolta
Hooft Nolta
Hooft Nolta

Królewska Flotylla Obrony Wybrzeżatzw. Flota Moreniki Południowej (18 okrętów; 6 śmigłowców):
– 1. Królewski Dywizjon Obrony Wybrzeża (6 okrętów)
— 1. Eskadra Obrony Wybrzeża (3 okręty)
— 2. Eskadra Obrony Wybrzeża (3 okręty)
– 2. Królewski Dywizjon Obrony Wybrzeża (6 okrętów)
— 3. Eskadra Obrony Wybrzeża (3 okręty)
— 4. Eskadra Obrony Wybrzeża (3 okręty)
– 3. Królewski Dywizjon Obrony Wybrzeża (6 okrętów)
— 5. Eskadra Obrony Wybrzeża (3 okręty)
— 6. Eskadra Obrony Wybrzeża (3 okręty)
– Chorągiew Wsparcia Operacji
– 1. Skrzydło Bojowe (2 śmigłowce)
– 46. Skrzydło Transportowe (2 śmigłowce)
– 1. Pluton Ratownictwa Przybrzeżnego (4 śmigłowce)
– 5. Skrzydło Ratownicze (2 śmigłowce)

1.513

610
310
300
455
290
165
200
105
95
192
10
10
24
12

Cintra

Cintra
Cintra
Cintra
Cintra
Cintra
Cintra
Cintra
Cintra
Cintra
Cintra
Cintra
Cintra
Cintra
Cintra

1. Dywizjon Okrętów Wsparcia (6 okrętów, 10 śmigłowców)
– 1. Królewska Eskadra Transportowców (3 okręty)
— 7. Eskadra Transportowa (6 śmigłowców)
– 1. Królewska Eskadra Zaopatrzeniowa (3 okręty)
— 20. Pluton Transportowy (4 śmigłowce)

1.750

1.272
42
478
28

Dreamopolis

Dreamopolis
Dreamopolis
Dreamopolis
Dreamopolis

2. Dywizjon Okrętów Wsparcia (6 okrętów, 12 śmigłowców)
– 2. Królewska Eskadra Transportowców (3 okręty)
– 3. Królewska Eskadra Transportowców (3 okręty)
– 8. Eskadra Transportowa (12 śmigłowców)

2.544

1.230
1.230
84

Hooft Nolta

Hooft Nolta
Hooft Nolta
Hooft Nolta

1. Dywizjon Okrętów Królewskich, tzw. Flota Moreniki Zachodniej (6 okrętów, 8 śmigłowców)
– 1. Eskadra Królewska (3 okręty)
– 3. Eskadra Królewska (3 okręty)
– 1. Batalion Dowodzenia i Operacji Morskich III FK
– 19. Pluton Transportowy (4 śmigłowce)
– 13. Skrzydło Bojowe (2 śmigłowce)
– 1. Skrzydło Ratunkowe (2 śmigłowce)

2.160

400
950
768
20
10
12

Buuren

Buuren
Buuren
Buuren
Buuren
Buuren
Buuren

3. Królewski Dywizjon Uderzeniowytzw. Flota Surmalajska (6 okrętów, 54 śmigłowce, 30 samolotów)
– 5. Eskadra Uderzeniowa (3 okręty)
– 6. Eskadra Uderzeniowa (3 okręty)
– Batalion Dowodzenia i Operacji Morskich V FK
– 4. Dywizjon Transportowy (24 śmigłowce)
– 5. Dywizjon Transportowy (22 śmigłowce)
– 2. Dywizjon Szturmowy (20 samolotów)
– 3. Eskadra Bojowa (8 śmigłowców)
– 5. Eskadra Wichura (10 samolotów)

3.582

1.650
770
768
120
154
40
40
40

Hooft Nolta

Hooft Nolta
Hooft Nolta
Hooft Nolta
Hooft Nolta
Hooft Nolta
Hooft Nolta
Hooft Nolta
Hooft Nolta

Grupa Bojowa „Peteru” (4 okręty, 6 śmigłowców)
– OJKM PK-7 „Peteru” (1 okręt)
– 7. Eskadra Królewska (3 okręty)
– 21. Pluton Transportowy (4 śmigłowce)
– 14. Skrzydło Bojowe (2 śmigłowce)

2.304
1.500
770
24
10

Buuren
Buuren
Buuren
Buuren
Buuren

I Brygada Piechoty Morskiej
– Cintryjski Pułk Piechoty Morskiej (bataliony: 1., 6. i 7., 7. Dywizjon Pancerny)
– 1. Novigradzki Pułk Piechoty Morskiej (bataliony: 2., 5. i 8., 9. Dywizjon Pancerny)
– 2. Novigradzki Pułk Piechoty Morskiej (bataliony: 3., 4. i 9., 10. Dywizjon Pancerny)
– Gedański Pułk Wsparcia Operacji Morskich (bataliony: 8. Dowodzenia, 8. Obrony Przeciwlotniczej, 8. Zaopatrzenia i 7. Inżynieryjny)
— 8. Batalion Medyczny

11.328
2.496

2.496

2.496

3.072

768

Novigrad
Cintra

Novigrad

Novigrad

Gedania

Novigrad

II Brygada Piechoty Morskiej
– Efrycki Pułk Piechoty Morskiej (bataliony: 10., 11. i 15., 8. Dywizjon Pancerny)
– Mariborski Pułk Piechoty Morskiej (bataliony: 12., 13. i 16., 11. Dywizjon Pancerny)
– Monderyjski Pułk Piechoty Morskiej (bataliony: 14., 17. i 18., 12. Dywizjon Pancerny)
– Efrycki Pułk Wsparcia Operacji Morskich (bataliony: 7. Dowodzenia, 7. Obrony Przeciwlotniczej, 7. Zaopatrzenia i 8. Inżynieryjny)
— 7. Batalion Medyczny

11.328
2.496

2.496

2.496

3.072

768

Morburg
Morburg

Maribor

Dreamopolis

Morburg

Morburg

I Dywizja Artylerii Obrony Wybrzeża
– I Brygada Artylerii Obrony Wybrzeża
— 1. Wielkowancki Pułk Artylerii Obrony Wybrzeża
— 2. Wielkowancki Pułk Artylerii Obrony Wybrzeża
— Samantyński Pułk Artylerii Obrony Wybrzeża
– II Brygada Artylerii Obrony Wybrzeża
— Efrycki Pułk Artylerii Obrony Wybrzeża
— Lazurowy Pułk Artylerii Obrony Wybrzeża
— Redański Pułk Artylerii Obrony Wybrzeża

11.520
5.760
1.920
1.920
1.920
5.760
1.920
1.920
1.920

Morburg
Motley
Motley
Arona
Samanti
Morburg
Morburg
Ares
Maribor

Nowotemeryjski Pułk Lotnictwa Marynarki
– 3. Dywizjon Transportowy (20 śmigłowców)
– 1. Dywizjon Wichura (24 samoloty)
– 4. Eskadra Wichura (6 samolotów)
– 1. Dywizjon Obrony Przeciwlotniczej
– 1. Chorągiew Obsługi Bazy Novigrad
– 2. Chorągiew Obsługi Bazy Novigrad

1.028
140
96
24
384
192
192

Novigrad
Novigrad
Novigrad
Novigrad
Novigrad
Novigrad
Novigrad

Łącznie w Królewskiej Marynarce Wojennej pełni służbę 61.545 żołnierzy i marynarzy.