Bazy morskie

Zapleczem każdej floty jest baza morska składająca się z kwatery dowódczej związku operacyjnego, koszar, zbrojowni oraz infrastruktury portu wojennego, gdzie mogą cumować okręty, a także stoczni wojennej, gdzie buduje się, remontuje i zaopatruje okręty.

W systemie logistycznym Królewskiej Marynarki Wojennej występują dwa rodzaje zaplecza dla floty wojennej:

 • bazy morskie – bazą morską jest miejsce spełniające wszystkie wymagania dotyczące dowodzenia flotą, zarządzania infrastrukturą i posiadająca wyżej wymienione cechy,
 • porty wojenne – portem wojennym jest miejsce, gdzie mogą cumować i być zaopatrywane okręty wojenne, jednak nie posiada szerszej infrastruktury dowódczej i logistycznej, w tym stoczni.

Bazami morskimi na terytorium Królestwa Dreamlandu są:

 • Buuren – miasto stołeczne Palatynatu Furlandii, położone na południowo-zachodnich wybrzeżach Wielkiej Furii,
 • Cintra – miasto portowe na wyspie Kastoria w Morlandzie, silna twierdza obronna stanowiąca znaczący punkt na mapie obronnej Królestwa chroniący żeglugę na Morzu Morlandzkim oraz broniący wstępu na morza wewnętrzne Królestwa od strony południowej,
 • Dreamopolis – stolica Królestwa posiadająca największy port wojenny i najbardziej rozbudowane zaplecze, położone jest nad Zatoką Królewską na wyspie Hekatos,
 • Gedania – stolica Surmali, największe miasto północnej części Królestwa i najdalej na północ wysunięte miasto otwarte,
 • Hooft Nolta – baza wojskowa obejmująca większą część wyspy Hooft Nolta należącej do Surmali w południowej części Morza Surmalajskiego,
 • Morburg – stolica Morlandu, silna twierdza i umocniony port morski, który za rządów JXM Paula markiza von Panevnicka został rozbudowany i pogłębiony, ważne miasto obronne Morlandu,
 • Novigrad – baza wojskowa, głównie morska, w miejscu niedawno zamkniętego miasta, które pozostało osadą wojskową, zamieszkiwaną głównie przez żołnierzy i ich rodziny; jest najdalej na północ wysuniętą bazą morską.

Porty wojenne Królestwa Dreamlandu znajdują się w następujących miastach i osadach:

 • Alvesaint (Zjednoczone Księstwo),
 • Furburg (Zjednoczone Księstwo),
 • Kasana (Webland),
 • Maribor (Surmala),
 • Satrina (Morland),
 • Toussaint (Zjednoczone Księstwo).